Bà Trương Thị Vân Anh

249 Lượt xem

 

 

Bảo vệ an ninh là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đối với Công ty chúng tôi đã và đang hoạt động hơn 28 năm, từ những năm đầu thành lập công ty chúng tôi đã sử dụng nguồn Bảo vệ nội bộ do công ty tuyển dụng là những người chưa được đào tạo qua các lớp Bảo vệ – Vệ sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy, công tác bảo vệ đảm đảo an ninh, an toàn tài sản tại công ty còn nhiều hạn chế. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác bảo vệ, công ty đã thuê dịch vụ bảo vệ. Sau khi trải qua nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ khác nhau và hiện tại Bảo Vệ An Ninh Chuyên Nghiệp là đơn vị bảo vệ đã gắn bó với công ty chúng tôi trong 11 năm qua, đó là khoảng thời gian chứng minh cho chất lượng dịch vụ bảo vệ. Tôi rất hài lòng và cảm ơn sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên bảo vệ đang thực hiệm nhiệm vụ tại công ty chúng tôi.